پرسش و پاسخ: آیا به صورت کلی اطلاعات مربوط به فرمولاسیون های دامی طبق بروشورشان هست؟

پرسش و پاسخ: آیا به صورت کلی اطلاعات مربوط به فرمولاسیون های دامی طبق بروشورشان هست؟, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹
پرسش و پاسخ: آیا به صورت کلی اطلاعات مربوط به فرمولاسیون های دامی طبق بروشورشان هست؟

پاسخ: اگر اطلاعات یک برند تجاری را داخل وبسایت هایی مثل دراگز دات کام و اف دی ای چک کنید حتی گونه های جانوری که ان برند تجاری را می توان بر روی آنها استفاده نمایید را نوشته و معمولا بخش اخر صفحه در قسمت توصیه و خطر ها نوشته که روی انسان هم قابل استفاده هست یا نه

error: Content is protected !!