طب سنتی و گیاهان دارویی

مجله ی فوق تخصصی طب سنتی و گیاهان دارویی دراگمد:‌ اولین مجله ی دارای طبقه بندی تخصصی مطالب با رویکرد معرفی و تلفیق طب قدیم و مدرن  برای درمان بیماریها

error: Content is protected !!