اخبار پزشکی

اولین رسانه ی فوق تخصصی اخبار پزشکی فارسی با رویکرد پوشش لحظه به لحظه ی دستاوردهای مدرن پزشکی

دوپامین Dopamine طبقه بندی دارویی: سمپاتومیمتیک (آگونیست آدرنرژیک) بالینی: محرک قلبی، وازوپرسور. اشکال دارویی...
error: Content is protected !!