گزارشی از عفونت مجدد با کوید-۱۹

گزارشی از عفونت مجدد با کوید-۱۹, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

جدیدترین مورد، مروبط به یک خانم ۲۱ ساله در کره جنوبی، ۲۶ روز بعد از عفونت اولیه می باشد. بیمار از نظر علائم و تست منفی شده بود و ۶ روز بعد از ترخیص مجددا دچار علائم شده که این بار سکانس ژنتیکی، سویه دیگری از ویروس را مشخص کرده است.

تا به حال ۲۶ مورد شامل یک مرگ به شکل رسمی و ۵۷۲ مورد مشکوک عفونت مجدد نیز گزارش شده است. از اینجا می توانید این موارد را دنبال کنید. خطر عفونت مجدد برابر با یک صدم درصد و بروز آن ۰/۳۶ در هر ده هزار شخص-هفته می باشد. به این معنی که از هر ۱۰ هزار نفر فرد بهبود یافته در پیگیری سه هفته ای، یک مورد عفونت مجدد اتفاق می افتد.

error: Content is protected !!