گروه خونی و کوید19

گروه خونی و کوید19, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

گروه خونی و کوید19
یک گزارش اولیه از چین نشان داد که گروه خونی A با افزایش حساسیت و گروه خونی O با کاهش حساسیت نسبت به عفونت SARS – CoV – ۲ مرتبط است.
مطالعات بعدی از ایتالیا و اسپانیا گزارش دادند که گروه خونی A با افزایش خطر کوید19 شدید همراه بود و گروه خونی O با کاهش خطر همراه بود .
در مقابل، یک مطالعه دانمارکی بزرگ حساسیت به بیماری را نشان می‌دهد اما شدت آن را نشان نمی‌دهد.
با این حال، مشاهدات بوستون، ماساچوست، و نیویورک، نیویورک، هیچ ارتباط خاصی بین گروه خونی ABO و بیماری را تایید نکردند

مطالعات بزرگ نشان داد که ارتباطی بین گروه خونی و افزایش خطر COVID۱۹ وجود ندارد.

https://www.instagram.com/p/CNa6TohAzII/

error: Content is protected !!