گرفتگی عضله

گرفتگی عضله, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹
 

گرفتگی عضلات ساق شایع است و می تواند در اثر خستگی عضلات ایجاد شود ولی از طرف دیگر می تواند بسیار خطرناک و اولین نشانه ایجاد لخته در وریدهای پا باشد بخصوص اگر همراه با مصرف داروهای ضد حاملگی یا هورمونی و پس از مسافرت و نشستن طولانی باشد.

دراین موارد در صورت گرفتگی عضلات به پزشک مراحعه کنید:

1-در هر صورت اگر گرفتگی عضلات با اقدامات معمولی رفع نمی شود یا همراه دردشدید است

2-وجود تب

3- گرفتگی عضله همراه تورم یا گرمی یا قرمزی یا کرختی در ناحیه درد ناک

4-اگر درد خواب را مختل کرده است

5- علاوه بر گرفتگی عضله ؛ ضعف عضلانی وتحلیل ولاغری اندامها وجود دارد

6- قرار گرفتن درمعرض مواد سمی و سموم

7- مصرف داروی پائین اورنده کلسترول خون از دسته استاتین مثل آتروواستاتین

8-وجود سابقه فامیلی گرفتگی عضلات

error: Content is protected !!