گال

گال, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


گال یک بیماری انگلی پوستی خارش دار است. عامل بیماری مایت SarcoptesScabiei میباشد.

ویژگیهای کاراکتریستیک گال عبارتند از :

خارش شدید شبانه که به ویژه بعد از حمام گرم، شدت می یابد. خارش در مبتلایان به گال، شب هنگام بدتر است.

وجود Burrow ( نقب ) به ویژه در پره های بین انگشتی، کنار دستها و مچ دست
وجود خارش در سایر اعضای خانواده

نکته : در زنان استثناء ممکن است کف دست هم گرفتار شود.


درمان : پرمترین و لیندان در درمان گال به کار برده میشوند.
کرم پرمترین ۵ ٪ به روی بدن مالیده شده و بعد از ۸ تا ۱۲ ساعت آبکشی میشود. لوسیون لیندان هم به همین ترتیب مصرف می شود. این درمان ها باید بعد
از یک هفته ( روز هشتم) تکرار شوند.

نکته : در خانمهای حامله، کرم پرمترین به مدت ۲ ساعت روی پوست قرار میگیرد ( ۰ ۱۰٪ امتحانی )

نکته : تجویز لیندان در کودکان کمتر از ۲ سال، زنان باردار و شیرده و بیماران نورولوژیک کنتراندیکه است.

نکته : در کودکان و شیرخواران در درمان گال از پماد سولفور وازلین استفاده میشود. پماد سولفور باید ۳ روز پشت سرهم استفاده شود ( ۰ ۱۰٪ امتحانی )

نکته : در درمان گال میتوان از قرص ایورمکتین به صورت Single dose استفاده کرد. این درمان باید ۱۴ روز بعد تکرار شود.

نکته_ای_بسیارمهم : وجود پوسچول در کف دست و کف پای شیرخواران به شدت به نفع گال می باشد. پوسچول فقط در کف پاو کف دست شیرخواران مشاهده میشود

منبع

error: Content is protected !!