پرفشاری خون کلیرانس ویروسی را به تاخیر می اندازد و هایپراینفلمیشنِ راه هوایی را در بیماران مبتلا به کروناویروس ۱۹ افزایش می دهد.

پرفشاری خون کلیرانس ویروسی را به تاخیر می اندازد و هایپراینفلمیشنِ راه هوایی را در بیماران مبتلا به کروناویروس ۱۹ افزایش می دهد., Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

The Coronaviruses Owe Their Name To The The Crown Like Projections, Visible Under Microscope, That Encircle The Capsid. The Coronaviruses Are Responsible For Respiratory Ailments And Gastro Enteritis. The Virus Responsible For Sars Belongs To This Family. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)

در یک مطالعه منتشر شده در مجله نیچر بیوتکنولوژی عنوان شد:

پرفشاری خون کلیرانس ویروسی را به تاخیر می اندازد و هایپراینفلمیشنِ راه هوایی را در بیماران مبتلا به COVID-19 افزایش می دهد.

بررسی های بالینی بر روی ۱۴۴ بیمار مبتلا به COVID-19 و بررسی توالی سلول های راه های هوایی ۴۸ بیمار نشان داد، پرفشاری خون باعث بیشتر فعال شدن سلول های ایمنی و ایجاد التهاب می شود و افراد دارای پر فشاری خون در معرض احتمال بیشتری برای ابتلا و عوارض COVID-19 هستند، که این ریسک ها در مصرف کنندگان داروهای ACEIs یا ARBs کمتر بوده است. به این صورت که مصرف ACEI به طور کامل و مصرف ARB به طور نسبی این ریسک های مرتبط با پرفشاری خون را کاهش داده است.

همچنین مصرف ARB برخلاف ACEI، احتمالا باعث تاخیر در کلیرانس ویروس SARS-CoV-2 شده است.

علاوه بر این، مصرف داروهای ACEIs باعث کاهش روند التهاب راه های هوایی و افزایش فعالیت ضد ویروسی سلول ها در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شده است. و مصرف ARBs ها باعث بهبود عملکرد متقابل اپیتلیوم و سلول های ایمنی گردیده است.

این مطالعه همچنین نشان داد مصرف ACEIs و ARBs تاثیری بر بیان گیرنده ی ACE2 و در نتیجه بر ریسک عفونت با SARS-CoV-2 ندارد.

در پایان این مطالعه بیان کرده است که مصرف ACEIs می تواند اثرات ضد فشار خونی بهتری نسبت به ARBs در بیماران COVID-19 داشته باشد.

تهیه پست توسط دکتر امین ایران پناه
منبع:‌

error: Content is protected !!