هشدار نهادهای نظارتی انگلستان نسبت به واکسن فایزر

هشدار نهادهای نظارتی انگلستان نسبت به واکسن فایزر, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

واکنش منفی بدن دو انگلیسی که واکسن ضد کرونا زدند باعث جنجال شد – هشدار نهادهای نظارتی انگلستان نسبت به واکسن فایزر

بدن دو نفر از تزریق کنندگان واکسن فایزر در انگلیس واکنش آلرژیک نشان داده و به همین خاطر رگلاتور انگلیسی به مردم هشدار داد در صورت داشتن زمینه آلرژیک از زدن واکسن فعلا خودداری کنند.

نهادهای نظارتی انگلیس می گویند افرادی که سابقه واکنش های آلرژیک جدی دارند نباید از واکسن ضد کرونای فایزر استفاده کنند

error: Content is protected !!