نکات مهم در واکسیناسیون جمعی کرونا

نکات مهم در واکسیناسیون جمعی کرونا, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


از آنجایی که در ساخت واکسنهای تولید آمریکا (فایزر/ بیونتک و مدرنا) از ویروس ضعیف شده استفاده نشده است، چند هفته طول میکشد تا در بدن ایمنی لازم ساخته شود. بنابراین اگر بلافاصله قبل یا بلافاصله پس از تزریق واکسن در معرض ویروس قرار گرفته باشید، ممکن است مثل حالت بدون واکسن مبتلا شوید.

یعنی در طی این چند هفته که از نظر تعداد هفته عبارت few بکار رفته است، باید مراقبت کنیم و اصول پیشگیری را بدقت رعایت کنیم.

ضمنا هنوز جمعیت زیادی واکسن را دریافت نکرده اند که اثر آن در کشور آمریکا محسوس باشد. اثر آن وقتی محسوس خواهد بود که اکثریت جمعیتی که مجاز به واکسیناسیون هستند، واکسن را در طی دونوبت که برای واکسن فایزر با فاصله ۲۱ روز و برای واکسن مدرنا ۲۸ روز را در نظر گرفته اند، تزریق کنند و در این مدت پروتوکل های پیشگیری و قوانین مربوطه نیز رعایت شود که هنوز خیلی مانده تا حتی در آمریکا به این مرحله برسند.

اما ابتلای زیاد اخیر در آمریکا دلیل بر بر شکست واکسن و موثر نبودن آن نیست، طبق آنچه گفته شد

دکتر محبوبه موقری پور

t.me/pharmamedicall

error: Content is protected !!