نکات مهم در بیماری که تحت درمان با لیدوکایین میباشد

نکات مهم در بیماری که تحت درمان با لیدوکایین میباشد, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


در بیماری که تحت درمان با لیدوکایین میباشد موارد زیر رو چک کنید
وضعیت تنفسی:از نظر تعداد ریتم و عمق تنفسی،صداهای ریوی و رال های قاعده ای ریه را سمع کنید
نوار قلب:از نظر طولانی شدن فاصله PR،زمان کمپلکسQRS,و وجود دیس ریتمی
علایم حیاتی بیمار:فشار خون و ضربان قلب چک شود،زیرا میتواند سبب هیپوتانسیون و برادی کاردی گردد
وضعیت عصبی مرکزی:از نظر بی قراری و تشنح،پارستزی،بررسی کنید زیرا ممکنه بیمار دچار مسمومیت عصبی گردد
در صورت عدم دسترسی به لاین وریدی میتوان لیدوکایین رو با دوز 2تا2/5 برابر دوز وریدی از طریق اندوتراکیال تزریق کرد
چون لیدوکایین سبب هیپوتانسیون میشود در حین تجویز لیدوکایین بیمار حالت دراز کش باشد
برای تزریق عضلانی،عضله دلتویید توصیه میگردد
از لیدوکایین حاوی اپی نفرین نباید به صورت وریدی در درمان دیس ریتمی بطنی استفاده کرد
برای تزریق بولوس وریدی،فقط از محلول1%،2%استفاده کنید

error: Content is protected !!