نتیجه مطالعه برزیل: واکسن کرونای سینووک فقط 50.7% اثربخش است!

نتیجه مطالعه برزیل: واکسن کرونای سینووک فقط 50.7% اثربخش است!, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

نتایج یک مطالعه بالینی جدید که روز یکشنبه توسط انستیتو دولتی بوتانتان در برزیل منتشر شد، نشان داد واکسن کرونای دو دوزی چینی سینووک 50.7% علیه موارد کرونای علامت‌دار موثر است. همچنین این واکسن در مقابل موارد متوسط و شدید کرونا 100% موثر بوده است

واکسن CoronaVac سینووک از نوع غیرفعال شده است و در مطالعه برزیل 12396 داوطلب شرکت کردند/SSSRN و بلومبرگ

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-11/sinovac-shot-cuts-risk-of-symptomatic-covid-in-half-in-key-study


https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3822780

error: Content is protected !!