مطالعه ای از اثر ایورمکتین بر شیوع و درمان کوید ۱۹

مطالعه ای از اثر ایورمکتین بر شیوع و درمان کوید ۱۹, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


در یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی‌شده در هند، نشان داده شد Ivermectin که یک داروی ضدانگل است، می‌تواند میزان مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان را کاهش دهد. این مطالعه فعلاً به‌صورت preprint منتشر شده است.

این دارو با مهار ورود پروتئین‌های میزبان و ویروس به داخل هسته، فعالیت ضدویروسی خود را ایفا می‌کند. تا قبل از این کارآزمایی، مطالعات مشاهده‌ای، بالینی آزمایشگاهی احتمال مفیدبودن این دارو در مبارزه با SARS-CoV-2 را پیشنهاد کرده بودند.

در این کارآزمایی، ۱۱۲ بیمار مبتلا به COVID-19 حضور داشتند. به ۵۵ نفر آنان ۱۲ میلی‌گرم ivermectin در روز اول و دوم بستری‌شدن در بیمارستان داده شد و ۵۷ نفر بقیه دارونما گرفتند. تمام بیماران مراقبت‌های استاندارد را دریافت کردند.

۲۳٪ افراد گروه مداخله و ۳۱٪ افراد گروه کنترل در روز ششم حضور در بیمارستان تست PCR شان منفی شد. یعنی این دارو موجب افزایش سرعت پاک‌شدن ویروس از بدن نمی‌گردد.

تفاوت ملاحظه‌ای در علائم، وضعیت مرخص‌شدن از بیمارستان، نیاز به ICU و تهویه مکانیکی بین دو گروه مشاهده نشد.

error: Content is protected !!