سیاستهای درج تبلیغات

رسانه ی فوق تخصصی دارو،‌پزشکی و تشخیص تبلیغات خود را برای شبکه ی دراگمد از شخص سومهای حقیقی و حقوقی ( تبلیغ دهندگان ) دریافت می دارد که می تواند شامل بنر، محتوی و همچنین درج رپورتاژهای اختصاصی به هر شکل نوشتاری،‌تصویری،‌صوتی و … باشد که توسط تبلیغ دهنده و با استانداردهای تصویری و ویدیویی دراگمد تدوین میگردد. به همچنین همانگونه که در این سیاست نامه درج میگردد،‌این تبلیغات می توانند شامل بنرها،‌تصاویر،‌ویدیوها، مدولها، اپلیکیشنها،‌لینکها،‌میکروسایتها و تبلیغات همسانی باشند که توسط تیم تبلیغات دهندگان،‌تهیه،‌تدوین و یا تالیف میگردد. تبلیغات دهندگان در برابر ارزش و محتوی تبلیغاتی خود و ادعاهای مطرح شده در آن مسئول بوده و می بایست کلیه ی استانداردهای ملی،‌بین المللی و همچنین اختصاصی دراگمد را برای خصوصیات و کلیه ی جزییات دراگمد لحاظ کنند.. شبکه ی دراگمد که شامل وبسایت،‌اپلیکیشن های متصل به مشتریان و مجله ی الکترونیک اتشار یافته می باشند شامل این سیاست میگردند.

error: Content is protected !!