سوال : واکسنهای روسی،اکسفورد فایزر و… بعد از ۲ نوبت برای یکسال افکتیو هستند ؟ یا اگر کسی اسپوتنیک را زده باشد میتواند چند ماه بعد نوع دیگر را تزریق کند ؟(مثلا اگر ثابت شد که نوع های جدید mrna بر گونه های جدید که ممکنست جهش پیدا کنند موثرتراست و قبلا ادنوویروسی رو تزریق کرده میتواند دو نوع بزند ؟ ریسک ندارد ؟

سوال : واکسنهای روسی،اکسفورد فایزر و… بعد از ۲ نوبت برای یکسال افکتیو هستند ؟ یا اگر کسی  اسپوتنیک را زده باشد میتواند  چند ماه بعد نوع دیگر را تزریق کند ؟(مثلا اگر  ثابت شد که نوع های جدید mrna بر گونه های جدید که ممکنست  جهش پیدا کنند موثرتراست  و قبلا ادنوویروسی رو تزریق کرده میتواند  دو نوع بزند ؟ ریسک ندارد ؟, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

فعلا در مورد ۶ ماه ماندگاری شواهدی موجود هست
به لحاظ تئوریک مشکلی نیست و فرانسه و آلمان هم شنیدم بعد از توقف آسترتزنکا این توصیه را به افرادی که یک دوز زده بودند داشتند که فایزر بزنند

ولی در حال حاظر چند ترایال برای سنجش این موضوع در حال انجام است

error: Content is protected !!