درمان های غیر دارویی در ارتروز

درمان های غیر دارویی در ارتروز, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

اساس درمان ارتروز زانو درمان های غیر دارویی است.

در صورت نیاز به درمان ضد درد بیشتر از درمانهای داروئی بصورت موقتی بر اساس نیاز یا طولانی مدت تا کنترول علائم به درمان اضافه میشود.

انجام بحث کوتاهی درباره بیماری سیر طبیعی ان به شکل گیری اهداف واقع بینانه برای درمان کمک میکند باید روشهای محافظت از مفصل و مکانیک صحیح بدن را به بیمار اموزش داد.

توصیه به تغییر محیط اطراف و اصلاح شیوه زندگی خود از واردامدن صدمات شدید و مکرر به مفصل جلوگیری نماید

توصیه به کاهش وزن در افراد چاق

ترغیب به انجام ورزش های متوسط

اجتناب از فعالیت های شدیدی که موجب درد طول کشنده و افزایش التهاب مفصل میشود

رزیم غذایی سالم و متعادل با میزان کافی ویتامین

برای کاهش بار اضافی بر مفصل به بیمار توصیه شود که از انجام طولانی مدت کارهایی مثل ایستادن زانوزدن(دو زانو نشستن) چمباتمه زدن و بالا و پایین رفتن از پله اجتناب کند.

استراحت به مفصل در فواصل کارهای روزمره در کاهش علائم کمک کننده است.

کفش مناسب

5% کاهش وزن در افراد مسن دارای وزن بالا 18% عملکرد مفصل را بهبود می بخشد

اجتناب از کارهایی که درد را افزایش میدهند با ارزیابی کارهای شغلی و غیر شغلی

فعالیت هایی که درد مفصلی را تشدید مینمایند بایستی تعدیل شوند

برخی از بیماران بمنظور پیشگیری از درد از فعالیت اجتناب میکنند که منجر به تشدید سفتی مفصلی و از دست رفتن تناسب(deconditioned) میشود و برخی با درد فعالیت های خود را ادامه میدهند. اموزش توجه به درد باعث میشود تا به فعالیتهایی که سبب یا تشدید درد مفصلی میشوند عنایت شود تا بر اساس تجربه گذشته طرحی برای اینده ریخته شود که فعالیت های مهم با حداقل درد ادامه یابد.برای مثال اگر درد در اثر فعالیت زیاد ایجاد میشود بیمار میتواند دوره های استراحت بیشتر، استفاده از وسایل کمکی و یا تعدیل انجام کار را بکار گیرد. اگر چنین تعدیلاتی علارغم تاثیر درگذشته با حداقل درد انجام پذیر نباشد ممکن است نشاندهنده تغییر در بیماری باشد که نیازمند نظر پزشک خواهد بود.

برای بیمارانی که غیر فعال هستند شروع ورزش میتواند موجب یا تشدید کننده درد باشد لذا بایستی بیمار را به تعدیل ورزش بجای توقف کامل ان، تشویق نمود زیرا درد اغلب منشا عضلانی دارد.

قانون درد دو ساعت: این قانون یک راهنمای مفیدی برای بررسی فعالیت زیاد میباشد. اگر بیماری برای دو ساعت بعد از فعالیت درد دارد نشاندهنده انجام فعالیت بسیار زیاد است.

فاکتورهاییکه روی درد مفصلی وابسته به فعالیت موثرند:

زمان- 5 دقیقه فعالیت قابل درمان در برابر یک ساعت فعالیت منجر به چند روز درد

وزن یا نیرو- حمل یک کیف دستی کوچک با چند شی سبک در مقابل حمل یک کیف 5 کیلویی نیزحمل وزن بدنی بالا

تکرار- مثل منگنه کردن چند برگ کاغذ در مقابل 50 برگ ممکن است درد بارزی را برای چند ساعت یا چند روز

اجتناب از بی تحرکی طولانی- یک دوره بیحرکتی کوتاه باعث سفتی(gel phenomenon) باز و بسته کردن و کشش زانو حین نشستن طولانی -اما بی حرکتی طی روزها و هفته ها باعث اتروفی و کانتراکچر.

کاهش زیادی وزن- با بی تحرکی بسادگی وزن بالا میرود که باعث افزایش فشار روی زانو میشود و بعنوان یک ریسک فاکتور قدرتمند ارتروز زانو است حتی کاهش وزن متوسط نیز میتواند باعث بهتر شدن درد و سفتی گردد.

در مفاصل محیطی در موقعیت خنثی حداقل فشار تجربه میشود در زانو که نه قفل شده و نه خم شده پایدارتر است اغلب بیماران از تاثیر مکانیک و پوسچر ضعیف بدن اگاهی ندارند. اموزش بیماران در این زمینه اثر بارزی روی کاهش درد دارد. در حالیکه در اغاز ممکن است انرژی بیشتری صرف شود با عادت شدن انرژی کمتری برای حفظ پوسچر نیاز خواهد شد.

استفاده از حداقل انرژی ضروری- وسایل کمکی و …

وسایل تطابقی

اسپلینت – باعث کاهش نیرو

ساده سازی کار با استفاده از اصول بهره وری- با دخالت در مرحله طراحی سازماندهی و متعادل نمودن کار با استراحت اصول مفیدی برای کاهش استرس روی مفاصل در محیط کار هستند a structured six-week occupational therapy program

 

error: Content is protected !!