درمان آبله مرغان در دوره ی شیردهی

درمان آبله مرغان در دوره ی شیردهی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

 مادر باید درمان آنتی ویرال ، آنتی هیستامین ،تب بر بگیرد

آسیکلوویر ۸۰۰ (۴ بار در روز)هر ۶ ساعت
یا آسیکلویر ۴۰۰ (۴بار درروز) هر ۶ ساعت ۲ عدد برای ۵ روز
 لوراتادین ۱۰ روزانه
کالامین tds روی ضایعات
 استامینوفن ۵۰۰ qid

کودک را باید مراقب باشند از طریق تنفس و ترشحات مبتلا نشود
سن پایین اگر مبتلا شد باید بستری شود ( ترجیحا زیر ۱ سال)

آبله مرغان منعی برای شیردهی ندارد
مثل فرد عادی فقط نحوه انتقال مهم است

:one: Tab Acyclovir 800 mg/dose
هر ۶ ساعت ۴ بار درروز به مدت ۵ روز

:two: tab Anti histamin ( loratadin 10 ) daily

:three: pomad Calamin_d
روی ضایعات
:four: tab Acetaminophen 500
درصورت درد

error: Content is protected !!