درد و ناتوانی ورزش و فعالیت فیزیکی

درد و ناتوانی ورزش و فعالیت فیزیکی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

یکی از علل عمده مانع انجام ورزش، وجود درد یا ایجاد دردهای اسکلتی عضلانی مثل کمردرد درد زانو و … است بخصوص در رده سنی سالمندی که ممکن است فرد با قبولی این تفکر غلط که درد جزیی از ماهیت این دوره سنی است در صدد درمان برنیامده و با کاهش فعالیت طی روند پیشرونده ای منجر به ایجاد ناتوانی در فرد بشود.

توجه خوانندگان و همکاران و بیماران رو به ارجاع مناسب و به موقع به متخصص طب فیزیکی جهت جلوگیری از ایجاد ناتوانی و محدودیت فعالیت فیزیکی و ورزش جلب مینمایم.

error: Content is protected !!