داروی آسم زمان بهبودی را در بیماران کوید19 در خانه کوتاه می‌کند

داروی آسم زمان بهبودی را در بیماران کوید19 در خانه کوتاه می‌کند, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

درمان اولیه با یک داروی آسم زمان ریکاوری را در بیماران بالای 50 سال مبتلا به کوید19 که در خانه یا دیگر محیط‌های اجتماعی تحت درمان هستند , کوتاه می‌کند .

این بزرگ‌ترین پلتفرم فاز 3 جهان است تا شواهد روشنی از درمان موثر کوید19 برای استفاده در مراقبت‌های اولیه بیابد که می‌تواند زمان بهبود را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد .

داروی budesonide استنشاقی یک کورتیکوستروئید ایمن، نسبتا ارزان و در دسترس است که معمولا در سراسر جهان برای درمان آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه استفاده می‌شود.
بهبودی کاهش‌یافته تا سه روز

برای این گزارش موقت، در مجموع ۹۶۱ بیمار به طور تصادفی برای دریافت budesonide استنشاقی در خانه اختصاص داده شدند. این موارد با ۱۸۱۹ بیمار که به طور تصادفی به استاندارد معمول مراقبت از خدمات بهداشت و سلامت ملی اختصاص داده شده‌بودند، مقایسه شدند.

از این تعداد، ۷۵۱ نفر در گروه budesonide، و ۱۰۲۸ نفر در گروه مراقبت معمول، SARS – CoV – ۲ مثبت بودند و در تحلیل اولیه موقت گنجانده شدند.

براساس تجزیه و تحلیل موقت با استفاده از آخرین داده‌ها از ۲۵ مارس ۲۰۲۱، نتایج نشان داد که میانه زمان برآورد شده برای بهبود خود گزارش‌شده برای budesonide استنشاقی به صورت زیر است:
۳.۰۱ روز کوتاه‌تر از مراقبت معمول (‏فاصله اطمینان ۹۵ % بین ۱.۱۳ تا ۵.۴۲ روز)

با احتمال بالای (‏۰.۹۹۹)‏برتر بودن از استاندارد مراقبت معمول.

۳۲ % بیماران تحت درمان با بودسوناید استنشاقی در مقایسه با ۲۲ % بیماران گروه مراقبت معمول در ۱۴ روز اول پس از درمان بهبود یافتند. شرکت کنندگان در گروه budesonide نیز پس از دو هفته راحتی بیشتری را گزارش کردند

مجتبی نیازاده ؛ مدیرگروه تخصصی فارمامدیکال

error: Content is protected !!