خصوصیات موج تی در نوار قلب T

خصوصیات موج تی در نوار قلب T, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

 

الف ) زمان : مدت زمان موج T حدود 15/0 ثانیه است

ب ) ولتاژ : ارتفاع موج T در لید های اعضا حداکثر 5 میلی متر و در لید های جلوی قلبی 10 میلی متر است .

ج ) شکل موج T :

در لید های I ، II ، V3 تا V6 ، جهت موج T مثبت است

در لیدهای III ، V1 و V2 ، جهت موج T غالبا می تواند منفی باشد

تغییر شکل موج T : تغییر شکل این موج می تواند نمایانگر اختلالات زیر باشد :

 

موج T منفی و نوک تیز :

این موج به دنبال نارسایی عروق کرونر و انفارکتوس حاد میوکارد ایجاد شده ، معمولا همراه با قطعه ST محدب و به طرف بالاست

 

موج T منفی یا کوتاه (Flat) :

در بسیاری از لیدها نمایانگر بیماری مزمن عروق کرونر است .

 

موج T منفی با قله گرد :

نمایانگر مسمومیت با دیگوکسین است . رد این وضعیت موج T و قطعه ST قابل تفکیک از یکدیگر نیستند .

 

 

نکات مهم در مورد موج T

– موج T در لید V6 همیشه بلندتر از لید V1 است .

– تا دوره بلوغ موج T در V1 تا V4 منفی است .

-در تست ورزش ، تغییرات زیر در موج T با ارزش بوده ، نتیجه تست را مثیت می کند :

ارتفاع موج T در V4 نسبت به زمان استراحت 5 میلیمتر افزایش یابد

ارتفاع موج T در V1 بلندتر از V6 شود .

موج T در V6 منفی شود .

زاویه محور موج T و محور کمپکس QRS افزایش یابد

 

برگرفته از کتاب اصول مراقبت های ویژه در ICU ، CCU ، دیالیز

تالیف: حسین شیری – ملاحت نیک روان مفرد

error: Content is protected !!