تاثیر مصرف تخم مرغ بر نرخ بیماری های قلبی و عروقی

تاثیر مصرف تخم مرغ بر نرخ بیماری های قلبی و عروقی, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

تخم مرغ سرشار از مواد مغذی است (مواد معدنی، فولات، ویتامین های B و ویتامین های محلول در چربی). علاوه بر این حاوی مقادیر زیادی مواد بیواکتیو (لوتئین و زیازانتین) و پروتئین است. بر اساس فرضیات موجود، مصرف مواد مغذی و بیواکتیو به کاهش بیماریهای قلبی عروقی کمک می کند. از سوی دیگر تخم مرغ حاوی مقادیر زیاد کلسترول است. هر تخم مرغ بزرگ حاوی حدود 186mg کلسترول است. هیچ شواهد مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد مصرف تخم مرغ می تواند باعث افزایش سطح کلسترول خون شود. این در حالی است که نسخه بازبینی شده گایدلاین تغذیه ای انجمن قلب امریکا در 2000 به جمعیت عمومی توصیه می کند که برای پرهیز از افزایش کلسترول خون روزانه کمتر از 300 میلیگرم کلسترول در غذا مصرف کنند. جالب این که آخرین گایدلاین تغذیه ای امریکا که شواهد سالهای 2015-2020 را تجمیع کرده هیچ محدودیتی را برای مصرف تخم مرغ قائل نیست و تنها توصیه می کند که مصرف تخم مرغ به عنوان بخشی از الگوی صحیح تغذیه ای صورت گیرد. مطالعات قبلی نتایج متناقضی درباره ارتباط مصرف تخم مرغ و بیماریهای قلبی عروق به دست داده و باعث اختلاف نظر شده اند. هنوز مشخص نیست که مصرف تخم مرغ چه اثری بر بروز بیماریهای قلبی عروقی دارد.

در این ماه یک مرور نظام مند و متاآنالیز جدید در این باره در ماهنامه American Journal of Medicine منتشر شد. در این مقاله 23 مطالعه آینده نگر با فالوآپ میانه بیشر از 12 سال بررسی شدند که شامل بیش از 1.4 میلیون فرد می شوند. در مقایسه با مصرف یک تخم مرغ یا کمتر در روز، مصرف بیش از یک عدد تخم مرغ در روز با افزایش معنی دار خطر کلّی وقایع قلبی عروقی همراه نبود. (pooled HR, 0.99; 95% confidence interval, 0.93-1.06; P < .001; I² = 72.1%) مصرف بیش از یک تخم مرغ در روز با کاهش معنی دار بیماری عروق کرونری همراه بود. (pooled HR, 0.89; 95% confidence interval, 0.86-0.93; P < .001; I² = 0%)

این تحلیل حاکی از آن است که مصرف بیشتر تخم مرغ (بیش از یک عدد در روز) خطر بیماریهای قلبی عروقی را افزایش نمی دهد، بلکه خطر بیماری عروق کرونری را به میزان معنی داری کاهش می دهد.

ترجمه و تلخیص: دکتر امیرعلی سهراب پور

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30549-0/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email

error: Content is protected !!