بی اشتهائی در کودکان وراههای مقابله با آن

بی اشتهائی در کودکان وراههای مقابله با آن, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

بی اشتهائی ومیزان غذاخوردن درسنین مختلف درکودکان به طورطبیعی متفاوت است
.والدین گرامی باید بدانندکه از سال دوم اشتهای کودک کم می شود وبعضی از غذاها رابردیگری ترجیح می دهد
بچه ها در ۵/۲سالگی به گوشت علاقمند می شوند ومایلند بعضی از غذاها مثل گوشت،میوه ،ساندویچ ، مربا ، بستنی را هر روز بخورد
درسه سالگی اشتهای کودک ثابت تراست وعلاقهٌ او به غذا تنوع می یابد ولی رویهم رفته اشتهای زیادی از خود نشان نمی دهد
در چهار سالگی اشتهای کودک کم می شود از غذا بدش می آیدو بعضی از غذاها را که قبلاٌ دوست داشته دیگر دوست ندارد
از ۵/۴ سالگی تا 5سالگی اشتهای کودک بهتر می شود وتا هشت سالگی اشتهای او روبه افزایش است تاجائی که در 8سالگی اشتهای کودک بسیار خوب است ودر این سنین غذاهای ساده را دوست دارند ولی به غذاهای چرب وسنگین وغذاهائیکه روی آنها چربی نشسته تمایل نشان نمی دهند و مایلند غذاهای جدید را امتحان کنند
از 8سالگی به بعد اشتها و پذیرش تنوع غذا افزایش می یابد به نحوی که بچه های 10 تا 11 ساله همیشه به فکر غذا هستند و در 12 سالگی بسیاری از کودکان هر نوع غذائی رادوست دارند روی هم رفته غذاهائی راکه دوست دارند بیش از غذاهائی است که دوست ندارند
آنچه ذکرشد روند طبیعی اشتهادرکودکان است و برای آنکه غذای لازم به کودکان کم اشتها و بدغذابرسد توصیه می شود:

1- به کودکان کم اشتها به مقدار کم ودفعات بیشتر 5 الی 6 مرتبه در روز غذا بدهید (به محض احساس گرسنگی به آنان غذا بدهید)

2- هیچگاه برای دادن غذا به کودکان بزور متوسل نشوید این عمل باعث می شود که مختصر اشتهای آنان نیز از بین برود و حتی استفراغ کند.

3- غذا را به مقدار کم در بشقاب کودک قرار دهید وپس از آنکه خورد مجدداٌ مقدار دیگری در بشقاب او غذا بگذارید.

4- در باره مقدار غذائی که باید بخورد تاٌکید نکنید .

5- در باره فواید غذا ،مزه و لذت غذا توضیح دهید .ولی در این مورد زیاد شرح وتفصیل ندهید

.6- درنحوه خوردن ،کودک را باید آزاد گذاشت تعالیم آداب غزا خوردن را به زمانی موکول کنید که اشتهای کودک زیاد است.

7- در تنظیم بر نامه غذائی سلیقه کودک را در نظر بگیرید.

8- از کودک بخواهید دربرنامه های غذائی از خرید تا آشپزی وچیدن سفره کمک کند.

9- غذا را طوری آماده کنید که ظاهر آن خوشایند باشد. تزئین غذا با یک بوته سبزی وگل ونظایر آن کودک را به طرف غذا جذب می کند.

10 – درآخر توصیه می شود اجازه ندهید که کودک برنامه غذائی خانوادگی را برهم بزند وغذای خانواده تابع کودک شود .

بی اشتهائی کودکان مهم است ولی خطر ناک نیست با کاربرد این اصول وداشتن صبر وحوصله می توان بر آن غلبه کرد.

همیشه به کودک خود غذای خوب ،عشق ومحبت وآموزش درست را هدیه کنید.

error: Content is protected !!