بورسیت (Bursititis)

بورسیت (Bursititis), Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

این واژه به معنی التهاب بورس است. بورس‌ها، کیسه‌های حاوی مایع سینوویال هستند که در اطراف مفاصل وجود دارند و باعث کاهش اصطکاک ساختمان‌های مجاور خود می‌شوند. یک بورس ممکن است بین دو ماهیچه یا تاندون ماهیچه با یک بخش استخوانی و یا میان پوست و استخوان قرارگیرد. التهاب بورس باعث افزایش مایع سینوویال آن می‌گردد و هرچه میزان مایع بیشتر شود، درد و حساسیت نیز افزایش می‌یابد.

خونریزی به داخل بورس به عنوان ناتوان کننده ترین نوع بورسیت شناخته می‌شود. در این موارد، احتمال عفونت بورس وجود دارد.

علل آسیب بورس مفصلی

عواملی که ممکن است در ایجاد بورسیت نقش داشته باشند عبارتنداز:

1- ضربه مستقیم

2- فشار بیش از حد یا نیروهای ممتد به ناحیه

3- استفاده بیش از حد از ساختمان‌های مجاور بورس

4- تاندونیت در نواحی مربوطه

5- بیماری روماتیسمی همانند آرتریت روماتویید

6- وجود زوائد استخوانی غیرطبیعی

 

بعضی از بورس‌هایی که احتمال درگیری آنها بیشتر است عبارتنداز:

1- بورس ناحیه شانه یا ساب آکرومیال

2- بورس آرنج (بورس اوله کرانون) در آرنج که بین پوست و زائده اوله کرانون استخوان اولنا قرارمی گیرد.

3- بورس تروکانتریک و ایسکیال در اطراف مفصل ران و لگن

4- بورس‌های زانو

بورس جلوی کشککی (بورس پری پاتلار) که بین پوست و استخوان کشکک قرارمی گیرد.

بورس پشت زانو که بورس نیم غشایی (بورس سمی ممبرانوسوس) نام دارد.

به التهاب بورس اخیر، کیست بیکر هم می‌گویند. کیست بیکر ممکن است بر اثر فتق پرده سینوویال نیز ایجاد گردد.

بورس زیر کشککی(اینفراپاتلار) سطحی یا عمقی

 

علایم و نشانه‌های التهاب بورس

برخی از علایم و نشانه‌های بورسیت شامل موارد زیر است:

 

1- درد و تورم در ناحیه آسیب. درد ناحیه ضایعه به هنگام استراحت نیز توسط فرد گزارش می‌شود.

2- کاهش دامنه حرکتی (ROM) مفصل بصورت فعال ولی حرکات غیرفعال ممکن است با ایجاد درد همراه شوند.

3- حساسیت به هنگام لمس

 

درمان

به طورکلی درمان بورسیت عبارتنداز:

 

1- استراحت

2- تعدیل فعالیت هایی که باعث تشدید درد می گردند

3- استفاده از عوامل فیزیکی مثل یخ – فیزیوتراپی

4- تجویز داروهای ضد التهابی

5- تزریق کورتیکواسترویید داخل بورس

6- تخلیه مایع جمع شده در ناحیه

7- جراحی برای بیرون آوردن بورس

 

گاهی اوقات بورس به ممکن است عفونی شود که در موارد بورسیت عفونی درمان شامل: دارودرمانی – تخلیه (درناژ) بورس – بیرون آوردن بورس

منبع.

wikipedia.com

emedicinehealth.com

error: Content is protected !!