بررسی فاکتورهای اثر گذار مداخله ای غیردارویی بر روی کنترل بیماری کورونا ویروس ۱۹

بررسی فاکتورهای اثر گذار مداخله ای غیردارویی بر روی کنترل بیماری کورونا ویروس ۱۹, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

در مطالعه ای چاپ شده در مجله نیچر، به بررسی اثرگذاری ۶۰۶۸ مداخله ی غیر دارویی در کنترل بیماری COVID-19 در ۵۶ کشور و ۲۴ ایالت آمریکا پرداخته شد. در این مطالعه جهت اعتبارسنجی نتایج، از ۴ متد مستقل و نیز مقایسه نتایج با ۲ مجموعه داده ی دیگر شامل ۴۲۱۵۱ مداخله غیر دارویی در ۲۲۹ کشور، استفاده گردید.

:موثرترین این مداخلات؛ ایجاد ساعات و قوانین منع رفت و آمد، تعطیلی یا محدود کردن مکان هایی که افراد برای مدت طولانی تری در تعداد کم یا زیاد جمع می شوند (مثل مراکز خرید، رستوران ها، موسسات آموزشی، شرکت های خدماتی و …)، لغو دورهمی های کوچک، فاصله گذاری اجتماعی، افزایش دسترسی به وسایل حفاظت فردی و استفاده صحیح از آن ها، محدودیت های جابه جایی فردی و مسافرت بود.

همچنین کمترین اقدامات موثر شامل بیماریابی فعال، ردیابی ارتباطات افراد آلوده، تلاش دولت ها برای دریافت کمک های جهانی و تمیز و ضد عفونی کردن محیط و سطوح بود.

همچنین لزوم به کار گیری چندین روش به صورت همزمان در جهت جلوگیری از گسترش ویروس از اهمیت بسزایی برخوردار است.

error: Content is protected !!