اگر کسی قبلا مبتلا به کرونا شده است، باید مجددا واکسن کرونا را بزند؟

اگر کسی قبلا مبتلا به کرونا شده است، باید مجددا واکسن کرونا را بزند؟, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


پاسخ مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا (CDC):
هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد که مشخص کند که آیا فرد بعد از ابتلا به عفونت کوید-۱۹ ایمن باقی می ماند؟ و یا چه مدت ایمن باقی می ماند؟

مطالعات اولیه نشان می دهد که ایمنی طبیعی ناشی از ابتلا به کوید-۱۹ احتمالا زیاد باقی نمی ماند اما هنوز مطالعات بیشتری لازم است.

تا زمانی که واکسن به صورت کامل در دسترس قرار بگیرد و کمیته مشاورتی سی دی سی اظهار نظر کند، سی دی سی نمی تواند در مورد این سوال که آیا افراد مبتلا هم باید واکسن بزنند اظهار نظر کند

error: Content is protected !!