اولویتهای راهنماهای معتبر جهانی در مورد درمان کمردرد چیست؟

اولویتهای راهنماهای معتبر جهانی در مورد درمان کمردرد چیست؟, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹
راهنماهای معتبر جهانی در مورد درمان کمردرد چه پیشنهاداتی را در اولویت قرار میدهند؟

در صورتیکه کمردرد علت خاص طبی مثل تومور روماتیسم عفونی آسیب نخاع و اعصاب محیطی شکستگی و … نداشته باشد انرا کمردرد غیر اختصاص یا مکانیکی میگویند که بیش از ۹۰ در صد بیماران را شامل میشود. که البته پرهزینه ترین شکایت طبی است.

بطور کلی در دو دسته کمردرد حاد (کمتر از ۶ هفته) و مزمن (بیشتر از ۱۲ هفته) مورد بررسی قرار میدهیم

پیشنهادات خط اول درمانی فعال ماندن و یادگیری مراقبت از ستون فقرات است
خط دوم درمانی استفاده از درمانهای مانیپولاسیون ستون فقرات، ماساژ و طب سوزنی است.
جالب اینکه استفاده از داروی مسکن در سطح بعدی یعنی سوم قرار دارد.
در کمردرد های مزمن توجه به مسائل روانشناختی و ورزش و توانبخشی جامع طبی، مهم است. :

.

error: Content is protected !!