ارتباط بین داروهای مهارکننده پمپ پروتون و کوید-۱۹

ارتباط بین داروهای مهارکننده پمپ پروتون و کوید-۱۹, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹


یک مطالعه متاآنالیز که فعلا روی سرور پری پرینت medRxiv قرار دارد، با بررسی هشت مقاله و بیش از ۲۶۰ هزار نفر، نتیجه گیری کرده است که استفاده از PPI با کاهش یا افرایش ریسک ابتلا به کوید-۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن مرتبط نیست. هر چند می‌تواند ریسک بیماری شدیدتر و عفونت ثانویه را (نسبت شانس های معنادار ۱/۵۴ و ۴/۳۳) بیشتر کند. هنوز مطالعات اولیه ی بیشتری برای بررسی کامل ارتباط بین این داروها و کوید-۱۹ لازم است.
قبلا نیز دو متاآنالیز دیگر در مجلات J Intern Med و Gut نشان داده بود که احتمالا مصرف PPI ریسک پیامدهای شدیدتر کوید-۱۹ و ریسک عفونت ثانویه را بیشتر می‌کنند.

error: Content is protected !!