آیا مخدرها در همه ی استیج های آسم منع مصرف دارد؟

آیا مخدرها در همه ی استیج های آسم منع مصرف دارد؟, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

مخدرها ریلیز هیستامین از ماست سل ها رو زیاد میکنن فلذا در همه ی مشکلات وابسته به افزایش سطح هیستامین میتوانند باعث تشدید مشکلات بشوند و آسم هم یک مشکل التهابی می باشد ولی در آسم بیشتر از هیستامین نقش لوکوترین ها پررنگ می باشد

error: Content is protected !!