وجود خون در مایع اسپرم: هماتواسپرمیا

  وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) وجود خون در مایع منی اگرچه اغلب به عنوان یک علامت کم اهمیت به آن توجه می‌گردد ولی خون در انزال یا مایع منی در مردانی که به آن مبتلا هستند، و بصورت طولانی مثبت باقی می ماند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد . این وضعیتRead More

مروری بر گروه های خونی

مروری بر گروه های خونی گروه‌های خونی روشی برای تقسیم‌بندی خون‌ها بر پایه وجود یا نبود آنتی‌ژن‌های موروثی خاصی روی سطح گلبول‌های قرمز خون است. بر اساس مهم‌ترین تقسیم‌بندی گروه خون انسان‌ها دارای دو گروه خونی اصلی و فرعی می باشد. گروه خونی اصلی شامل: 1- سیستم ABO که بر مبنای آن هر فرد درRead More

error: Content is protected !!
X