CPR نکاتی در مورد

CPR نکاتی در مورد, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

 در خصوص ماساژ قلبی یا Chest Compression

Push hard

با قراردادن بیمار در حالت طاق باز (Supine) و بر روی یک سطح صاف و سفت
به وسیله هر دو دست به شکلی که کف یک دست روی قفسه سینه و انگشتان دست دیگر در آن قفل شده و آرنج ها کاملا صاف قرار گرفته باشند؛
با قطر ۲ اینچ (حدود ۵ سانتی متر) در بالغین و ۱ – ۱/۵ اینچ ( حدود ۲/۵ تا ۴ سانتی متر) در کودکان ( یا به حدی که به میزان ۱/۲ تا ۱/۳ قطر قدامی خلفی قفسه سینه را به داخل ببرد)

در ناحیه ی تلاقی خط عبوری از دو نیپل با استرنوم در بالغین و
در نیمه ی تحتانی استرنوم در کودکان.

(در نوزادان ماساژ به قطر نیم تا یک اینچ به صورت دو انگشتی یا Encircling انجام می شود)

Push Fast
با سرعت ۱۰۰ تا ۱۲۰ ماساژ در دقیقه

پرهیز از قطع ماساژ

اجازه دادن به انجام Chest Recoil

 در خصوص تنفس و حمایت تهویه ای

پرهیز از هایپرونتیلاسیون

تعویض ماساژ دهنده با تنفس دهنده هر ۲ دقیقه

تعداد تنفس :

اگر راه هوایی پیشرفته (انتوباسیون) نداریم

به ازای هر ۳۰ ماساژ، ۲ تنفس داده میشود

اگر راه هوایی پیشرفته (انتوباسیون) داریم

هر ۶ ثانیه یک تنفس (۱۰ تنفس در دقیقه) داده می شود

error: Content is protected !!