طب سنتی

مجله ی فوق تخصصی طب سنتی :‌اولین مجله ی دارای طبقه بندی اختصاصی مطالب با رویکرد تلفیق درمانهای قدیم و مبتنی بر گیاهان دارویی و روشهای سنتی با راهکارهای پزشکی مدرن برای درمان بیماریها

error: Content is protected !!