مجله ی دارو، پزشکی و تشخیص

مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی و تشخیص که در نسخه ی الکترونیکی به صورت فصلنامه منتشر شده و شامل اطلاعات تخصصی و تغییرات جدید در صنعت و دانش دارو،‌پزشکی و تشخیص می باشد.  نوآوری لحظه ای و انتشار و آگاهی بخشی رسالت تخصصی این مجله ی الکترونیکی است

error: Content is protected !!