اقدامات زیر در شکستگی باز اندیکاسیون دارد

ارزیابی کزاز پوشاندن زخم با گاز استریل آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک دبریدمان زخم و جا انداختن شکستگی ( زیر بیهوشی عمومی و در اتاق عمل ) زخم باید با ۹ لیتر سرم فیزیولوژیک شسته شود. ( در اتاق عمل) اگر استخوان بیرون زده باید استخوان را داخل زخم کنیم بیرون بودن استخوان موجب خشک شدن پریوستRead More

وجود خون در مایع اسپرم: هماتواسپرمیا

  وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) وجود خون در مایع منی اگرچه اغلب به عنوان یک علامت کم اهمیت به آن توجه می‌گردد ولی خون در انزال یا مایع منی در مردانی که به آن مبتلا هستند، و بصورت طولانی مثبت باقی می ماند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد . این وضعیتRead More

error: Content is protected !!
X