مروری بر بیماریهای تیروئید، علایم و عوارض و درمان ها

تیروئید یکی از غده های درونریز مهم بدن انسان است که به شکل پروانه درنیمه تحتانی جلوی گردن قراردارد وظیفه اصلی این غده ترشح هورمون تیروکسین است. که این هورمون را تیروئید با استفاده از ماده ای بنام ید می سازد .وتیروکسین سوخت وساز بدن را تنظیم می کند منابع ید شامل 1-سبزیهای روئیده ازRead More

error: Content is protected !!
X