بیماری های ملتحمه چشم

پینگوکولا Pinguecula ضایعه دژنراتیو ملحتمه شایع در بزرگسالان به شکل ندول زرد رنگ در کنار لیمبوس (بیشتر در سمت نازال) که برخلاف ناخنک (پترژیوم) به روی قرنیه گسترش نمی یابد. معمولا اگر ملتهب نشود نیازی به درمان ندارد. ناخنک Pterygium بافت فیبرو واسکولار که به صورت ضایعه ای مثلثی از ملتحمه تا روی قرنیه پشرفتRead More

گل مژه Hordeolum

به عفونت حاد غدد پلک، هوردئولوم گفته میشود.جرم شایع استاف اورئوس است که با درد، تندرنس و قرمزی و تورم پلک تشخیص داده میشود و به دو نوع داخلی یا خارجی تقسیم بندی میگردد. برای یادگیری آسان بگویید :Hordeolum Hurts یعنی هوردئولوم بعلت عفونت حاد دردناک است (برخلاف شالازیون) نکته : درصورت عدم بهبودی گلRead More

error: Content is protected !!
X