علائم، تشخیص و درمان بیماری نقرس

Gout مقدمه نقرس یکی از انواع بیماری های ورم مفاصل می باشد که میتواند موجب بروز علائمی مثل درد در مفاصل شود. نقرس در اثر افزایش اسید اوریک در خون به وجود می آید. یکی از عوامل افزایش دهنده ی اسید اوریک، دریافت زیاد مواد غذایی حاوی اسید آمینه ی “پورین” و مصرف زیاد غذاهایRead More

Majocchi’s granuloma (MG)

Majocchi’s granuloma (MG) is a rare fungal infection of the dermis that is mainly caused by dermatophytes (in ≥95% of cases); the most frequently identified cause is anthropophilic Trichophyton rubrum. In the rest of the cases, the causes are non-dermatophytic fungi such as Aspergillus species. This review aimed to provide information about the current perspectivesRead More

error: Content is protected !!
X