ورزشهای مناسب درد پاشنه پا

ورزش کششی با حوله برای درمان درد پاشنه حوله بلندی در کنار تختخواب خود اماده کنید. پیش از برخاستن از مکان خواب هنگام صبح،حوله را دور پاهای خود، حلقه کنید واز ان برای کشش دادن انگشتان پا به سمت بدنتان استفاده کنید ضمن اینکه زانواهاباید حالت کشیده داشته باشد. سه مرتبه در هر پا اینکارRead More

درمان بی ثباتی ستون فقرات

عملکرد اصلی عضلات مرتبط با ستون فقرات ایجاد حرکت در سطوح مختلف و زمینه ای با ثبات برای حفظ تنه در مقابل جاذبه و دیگر نیروهای خارجی است. ستون فقرات ساختمانی قابل انعطاف است که قابلیت های حرکتی مختلف دارد در کنار عامل حرکت، ثبات نیز مسئله مهمی است که در مفاصل از سه طریقRead More

error: Content is protected !!
X