روشهای تنظیم مهره در درد گردن

با وارد کردن نیروی ناگهانی به مفصل انجام میشود و در این روش مفصل بیشتر از دامنه حرکتی خود جابجا میشود. بیمار احساس راحتی می کند. متخصصین طب فیزیکی دوره جااندازی را می بینند. این تکنیک روشهای مختلفی دارد. متاسفانه برخی افراد به این کار جا انداختن دیسک تبلیغ می کنند. در این حالت تنهاRead More

سردرد گردنی

سردرد علل مختلفی دارد اما یکی از علل بسیار شایع آن درگیری های ناحیه گردن است که خود را بصورت سردرد نشان میدهد یا همراه آن است. متاسفانه این نوع سردرد برای بسیاری از پزشکان ناشناخته است و به درمانهای دارویی نیز بخوبی جواب نمی دهد. چه موقع به سردرد گردنی فکر کنیم؟ ۱. اگرRead More

error: Content is protected !!
X