عوامل موثر در ایجاد کمردرد

چرا کمردرد گرفتم یا چرا دچار دیسک کمر شدم. این سوالی است که هر بیمار مبتلا به کمردرد می پرسد و مایل به دانستن پاسخ آن است. ● سن ● وضعیت اقتصادی و اجتماعی ● سطح سواد ● میزان فعالیت ● سطح کلی سلامت ● کشیدن سیگار ● میزان استقامت (ونه قدرت) عضلات ● ترسRead More

علل کمردرد

کمردرد علل مختلفی دارد که در این بخش به مهمترن و شایعترین علل کمردرد اشاره می کنیم. بیرون زدگی دیسک بین مهره ای کمری بیرون زدگی دیسک بین مهرهای کمری یکی از شناخته شده ترین علل کمردرد است. این عارضه اغلب دیسک های پایینی کمر را درگیر می کند. بیرون زدگی دیسک کمر ممکن استRead More

error: Content is protected !!
X