درمان غیرجراحی پارگی تاندون شانه

آسیب تاندون شانه مشکل بسیار شایعی است ویکی از موارد شایع مراجعه به بخشهای طب فیزیکی و توانبخشی می باشد.پارگی تاندون شانه در افرادی که سن بالایی دارند شایعتر است. در برخی موارد علی رغم پارگی کامل تاندون امکان جراحی وجود ندارد برنامه توانبخشی تحت عنوان “برنامه تقویت بخش جلویی عضله دلتوئید” برای این افرادRead More

خواب رفتن دست و پا

خواب رفتگی دست و پا علل مختلفی دارد و اگر طولانی مدت باشد، بیمار برای تشخیص علت باید به پزشک مراجعه کند. خواب رفتگی دست و پا، علامتی است که در تمام بیماری‌های سیستم عصبی مثل مغز و نخاع و در درگیری‌های ریشه‌های عصبی و عصب محیطی دیده می‌شود و یک علامت نسبتا شایع است.Read More

error: Content is protected !!
X