سردرد گردنی

سردرد علل مختلفی دارد اما یکی از علل بسیار شایع آن درگیری های ناحیه گردن است که خود را بصورت سردرد نشان میدهد یا همراه آن است. متاسفانه این نوع سردرد برای بسیاری از پزشکان ناشناخته است و به درمانهای دارویی نیز بخوبی جواب نمی دهد. چه موقع به سردرد گردنی فکر کنیم؟ ۱. اگرRead More

گردن درد و ارتباط آن با سردرد

سردرد با منشاء گردنی: یکی از علل سردرد ناشی از مشکلات گردنی است که بعنوان سردرد و گردن درد با منشاء گردنی شناخته می شود.این نوع سردرد اولین بار در سال 1983 مورد توجه قرار گرفت.شیوع آن بین 0.4 تا 2.5 در صد افراد جامعه است. جالب است که از هر 3 نفری که سردرد دارندRead More

error: Content is protected !!
X