گرفتگی عضله

گرفتگی عضلات ساق شایع است و می تواند در اثر خستگی عضلات ایجاد شود ولی از طرف دیگر می تواند بسیار خطرناک و اولین نشانه ایجاد لخته در وریدهای پا باشد بخصوص اگر همراه با مصرف داروهای ضد حاملگی یا هورمونی و پس از مسافرت و نشستن طولانی باشد. دراین موارد در صورت گرفتگی عضلاتRead More

درد پا

درد پا و گرفتگی عضلات ساق پا هنگام نشستن پشت میز یا ایستادن طولانی مدت مثلا ایستادن طولانی مدت در صف خرید یکی از مسائلی که باعثگرفتگی ساق مراجعه بیماران به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی است . درد جدید و مداوم باید با مراجعه به پزشک بررسی شود. دردپا ممکن است به علل گوناگونیRead More

error: Content is protected !!
X