صدای مفصل

اگر دو سطح شیشه ای را خیس کنیم و به هم بچسبانیم بازکردن آنها از هم دشوار است. همین کانیسم در بدن باعث چسبیدن دو سطح مفصلی است. حال اگر این دو سطح از هم جدا شوند صدایی ایجاد می کند. در بدن این جدا شدن همراه با تشکیل حباب گاز در مفصل است .Read More

درمان غیرجراحی پارگی تاندون شانه

آسیب تاندون شانه مشکل بسیار شایعی است ویکی از موارد شایع مراجعه به بخشهای طب فیزیکی و توانبخشی می باشد.پارگی تاندون شانه در افرادی که سن بالایی دارند شایعتر است. در برخی موارد علی رغم پارگی کامل تاندون امکان جراحی وجود ندارد برنامه توانبخشی تحت عنوان “برنامه تقویت بخش جلویی عضله دلتوئید” برای این افرادRead More

error: Content is protected !!
X