عوامل موثر در ایجاد کمردرد

چرا کمردرد گرفتم یا چرا دچار دیسک کمر شدم. این سوالی است که هر بیمار مبتلا به کمردرد می پرسد و مایل به دانستن پاسخ آن است. ● سن ● وضعیت اقتصادی و اجتماعی ● سطح سواد ● میزان فعالیت ● سطح کلی سلامت ● کشیدن سیگار ● میزان استقامت (ونه قدرت) عضلات ● ترسRead More

روشهای تنظیم مهره در درد گردن

با وارد کردن نیروی ناگهانی به مفصل انجام میشود و در این روش مفصل بیشتر از دامنه حرکتی خود جابجا میشود. بیمار احساس راحتی می کند. متخصصین طب فیزیکی دوره جااندازی را می بینند. این تکنیک روشهای مختلفی دارد. متاسفانه برخی افراد به این کار جا انداختن دیسک تبلیغ می کنند. در این حالت تنهاRead More

error: Content is protected !!
X