مروری بر عفونت های باکتریایی

باکتری چیست؟باکتری ها موجودات میکروسکوپی تک سلولی هستند که تقریبا همه جا یافت می شوند و در هر منطقه و شرایط آب و هوایی زندگی می کنند. برخی باکتری ها در هوا و برخی در آب یا خاک . باکتری در داخل یا سطح خارجی گیاهان و در درون بدن و یا روی پوست حیواناتRead More

error: Content is protected !!
X