روشهای تنظیم مهره در درد گردن

با وارد کردن نیروی ناگهانی به مفصل انجام میشود و در این روش مفصل بیشتر از دامنه حرکتی خود جابجا میشود. بیمار احساس راحتی می کند. متخصصین طب فیزیکی دوره جااندازی را می بینند. این تکنیک روشهای مختلفی دارد. متاسفانه برخی افراد به این کار جا انداختن دیسک تبلیغ می کنند. در این حالت تنهاRead More

درمان غیرجراحی پارگی تاندون شانه

آسیب تاندون شانه مشکل بسیار شایعی است ویکی از موارد شایع مراجعه به بخشهای طب فیزیکی و توانبخشی می باشد.پارگی تاندون شانه در افرادی که سن بالایی دارند شایعتر است. در برخی موارد علی رغم پارگی کامل تاندون امکان جراحی وجود ندارد برنامه توانبخشی تحت عنوان “برنامه تقویت بخش جلویی عضله دلتوئید” برای این افرادRead More

error: Content is protected !!
X