10 اشتباه فاحشی که شما را به دام کرونا می اندازد!


 شما با این اقدامات، یا دیگران را به دام کرونا می اندازید و یا خودتان مبتلا میشوید:

 با هر علائم سرماخوردگی، شبه حساسیت و … مدام انکار میکنید که قطعا کرونا نیست!

 بعد از بهبودی چند روزه بعد از شروع علائمتان، قرنطینه و رعایت ها را بشکنید و بین جامعه و خانواده بیایید.

 به بهانه ماسک داشتن، در هر تجمع و دورهمی و مراسم شرکت کنید.

 در منازل، اتاقها، محل کار و … تهویه هوا برقرار نباشد ولی تصور کنید داشتن ماسک کفایت کند.

 اگر در دوستانتان علائم دیدید، توجیهات وی که سرماخوردگی یا حساسیت است را قبول کنید و رعایت ها را کنار بگذارید.

 مسبب برگزاری هر تجمع، دورهمی و برنامه ای با تجمع بیش از دو نفر باشید.

 مدام ادعا کنید، یک و نیم سال کرونا نگرفتم باز هم نخواهم گرفت.

 واکسن نزنید و دیگران را از تزریق واکسن منع کنید.

 از آنجایی که به کرونای خفیف گرفتار شدید، تصور کنید یا کرونا نمیگیرید یا خفیف خواهد بود و در نتیجه رعایت ها را کنار بگذارید.

 با وجود علائم مشخص و مشکوک به کرونا، درمان را شروع نکنید و به پزشک مراجعه نکنید.

error: Content is protected !!