❌چرانباید وسط غذا آب بنوشیم؟

نوشیدن آب ۳۰ دقیقه قبل غذا به هضم بهینه و درست کمک می‌کند.

و همچنین خوردن آب ۲ ساعت بعد از غذا به دفع فضولات ایجاد شده، به دنبال عمل هضم از معده و روده کمک می‌کند.

نوشیدن آب هنگام غذا خوردن باعثِ👇

🟡چاقی

🟡سردرد

🟡کم شدن حرارت معده

🟡کم شدن فعالیت غده‌ها

🟡افزایش قندخون

🟡سوء هاضمه

❇️ تا درمان کامل همراهت هستیم

error: Content is protected !!