گرین بوک واکسیناسیون انگلستان آخرین آپدیت جولای 2021


واکسیناسیون کووید 19 در بارداری

هیچ خطر شناخته شده ای در رابطه با تجویز واکسنهای ویروسی یا باکتریایی غیرفعال،نوترکیبی یا توکسوئیدی در طی دوران بارداری و شیردهی وجود ندارد

.(kroger et al 2013)

از آنجا که واکسنهای غیرفعال نمیتوانند تکثیر شوند،موجب بیماری در مادر و جنین نمیشوند

.هرچند واکسن آسترازنیکا از ویروسهای زنده ادنو ویروسی است اما باز هم تکثیر نمیشود که در مادر و جنین بیماری ایجاد کند.

همانند بیشتر محصولات دارویی دیگر ،ازمایشات بالینی وسیع در مورد ایمنی واکسنهای کووید در زمان بارداری انجام نشده است.

تستهای واکسنهای فایزر ،مادرنا،آسترا درحیوانات نگرانی و عواقب بدی را نشان نداده بود.اینگونه آزمایشات واکسنها در بارداری ادامه دارد.گرچه آزمایشات بالینی جهت واکسیناسیون در بارداری وسیع وپیشرفته نیست،دیتاهای در دسترس هیچ خطری را در بارداری نشان نداده اند

توصیه ی jcvi کمیته مشورتی واکسیناسیون ملی بریتانیا اینست که

فرد باردار باید همزمان با دیگر زنان غیر باردار واکسینه شود البته بر اساس سن و ریسک بالینی آنها.

اکنون ازمایشات گسترده ای در ارتباط با واکسنهای فایزر و مادرنا در ایالات متحده انجام شده، خطری نداشته اند و این دو واکسن،، واکسنهای ارجح برای ارائه به زنان باردار هستند.

پزشکان باید در مورد ایمنی بودن واکسن و شواهد ایمن بودن با مادر باردار صحبت کنند.

سوالات روتین تاریخ اخرین سیکل پریود یا آزمایش بارداری قبل از ارائه واکسن الزامی نیست.

زنانی که قصد بارداری دارند یا زمان زود رس زایمان، با یک واکسن مناسب سن و شرایط ریسک بالینی، واکسینه شوند

اگر فرد بعد از دریافت اولین دوز واکسن متوجه بارداری شود، با همان واکسن واکسیناسیونش را در دوران بارداری کامل کند.(مگر اینکه منع مصرف داشته باشد).

اگر منع مصرف داشت بعد از بارداری در اسرع وقت واکسیناسیون را انجام دهد‌.

ختم حاملگی توصیه نمیشود.نظارت بر تجویز بی رویه واکسنهای کووید در اوایل بارداری توسط بخش ایمن سازیPHEانجام‌ میشود.
گرین بوک انگلستان

 

واکسیناسیون شیردهی:

گرین بوک انگلستان
آخرین آپدیت جولای 2021

هیچ خطر شناخته شده ای در رابطه با تزریق واکسن غیرزنده در دوران شیردهی وجود ندارد

.jcvi
کمینه مشورتی واکسیناسیون ملی بریتانیا،،
توصیه میکند که امکان ارائه واکسن مناسب به زنان شیرده وجود دارد.

مزایای شیردهی و فوایدش برای رشد و سلامتی باید همزمان با نیاز بالینی مادران برای ایمن سازی آنها در نظر گرفته شود .و از ایمنی واکسن در شیردهی بمطلع باشند.

کودکان

آزمایشات واکسنهای مادرنا و فایزر کووید برای سنین ۱۲-۱۵ سال انجام شده است و اطلاعات ایمنی در دسترس رو به افزایش است.کودکان و نوجوانان در معرض ریسک پایین خطر کووید ،شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن به نسبت بزرگسالان هستندو بنابراین واکسن کووید برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال توصیه نمیشود.

کودکان زیر ۱۶ سال(حتی با داشتن CEV) کمتر در معرض خطر مرگ و میر جدی ناشی ازکووید هستند و با توجه به عدم وجود اطلاعات ایمنی و کارایی در مورد واکسن ،برای واکسیناسیون توصیه نمیشوند.

با اینحال دیتاهای محدود نشان میدهد که کودکان مبتلا به بیماریهای سیستم عصبی ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کووید شدید باشند.واکسیناسیون ممکن است برای کودکان دارای مشکلات و ناتوانیهای شدید سیستم عصبی ، کودکان مستعدعفونتهای مکرر دستگاه تنفسی و کودکانی که ساکن در مراکز مراقبتهای ویژه با نیازهای پیچیده هستند، در نظر گرفته شود.از آنجا که کودکان بزرگتر در معرض بیشتر خطر ابتلا به بیماری هستند و اطلاعات ایمنی در مورد واکسنهای mRNAفایزر و مادرنا وحود دارد واکسیناسیون این سن باید در نظر گرفته شود.

توصیه های مربوط به واکسیناسیون کودکان با سایر بیماریهای زمینه ای، دیتاها و خطرات و مزایا باید بررسی و ارزیابی شود.

 

error: Content is protected !!