کند کردن سرعت پیری با پیاده روی

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط  دانشمندان بریتانیایی معلوم شد است پیاده روی سریع می‌تواند روند پیری بیولوژیکی را کُند کند

سن بیولوژیکی به معنی فرسودگی سلول های بدن می باشد

با توجه به گفته های دانشمندان اگر در عمر خود یا سرعت بالاتر از پیاده روی عمومی باعث می شود تا 16 سال جواتر باشیم از نظر سلولس در سنین میانسالی.

error: Content is protected !!